RSD Ford

Nova 9. br. 25,
Pinosava, Beograd 11226, Srbija

+381.(0)11.390.72.56 +381.(0)63.805.64.22

Upravljački sistem

Osobine

  • Čisti sistem servo upravljača.
  • Vrši zamenu ulja u sistemu servo upravljača bez rasklapanja, preko rezervoara
  • Osigurava i obezbeđuje pouzdan rad sistema servo upravljača.
  • Zaustavlja i sprečava škripanje i zveketanje pri radu servo uređaja.
  • Smanjuje habanje servo pumpi.
  • Omogućava efikasan rad servo sistema na niskim temperaturama do -40°C.
  • Formulisan sa jedinstvenim Wynns paketom za smanjenje trenja.

Primena

Preporučuje se pri promeni ulja u sistemu servo upravljača.