RSD Ford

Nova 9. br. 25,
Pinosava, Beograd 11226, Srbija

+381.(0)11.390.72.56 +381.(0)63.805.64.22

Politika privatnosti---

RSDFord.com poštuje privatnost korisnika Interneta i spremni smo da je zaštitimo u svakom trenutku. U daljem tekstu nalaze se informacije koje govore o našoj politici profesionalnog i odgovornog raspolaganja informacijama o posetiocima sajta.

Promene uslova korišćenja RSDFord.com

RSDFord.com zadržava pravo da svoje servise s vremena na vreme promeni ili u potpunosti ukine iz bilo kog razloga i bez prethodne najave, bez odgovornosti prema Vama ili bilo kom trećem licu. Zadržavamo pravo da s vremena na vreme menjamo i uslove korišćenja sajta. Molimo Vas da povremeno posetite ovu stranicu kako biste bili upoznati sa eventualnim promenama.

Poricanje garancija

RSDFord.com daje potpune garancije za: tačnost, sadržinu, kompletnost, pouzdanost ili dostupnost informacija ili sadržaja prikazanih na našem sajtu. RSDFord.com ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu skidanjem fajlova ili pristupom bilo kakvom sadržaju na Internetu do koga se došlo upotrebom ovog sajta (eksterni sajtovi i sadržaji).

RSDFord.com i svi sadržaji, informacije, proizvodi i servisi koji se pojavljuju u okviru našeg sajta dostupni su u viđenom stanju. Ne garantujemo neprekidnost i performanse sajta. Vi prihvate punu odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu zbog informacija do kojih ste došli pomoću RSDFord.com, bez obzira da li je ta šteta nastala učitavanjem fajlova na Vaš računar ili ona ima bilo kakav drugi oblik.

Ograničenje odgovornosti

RSDFord.com ni pod kakvim okolnostima neće biti odgovoran nijednom korisniku, u smislu njegovog pravilnog ili nepravilnog korišćenja ili oslanjanja na RSDFord.com na bilo koji način. Na zahteve koji proizilaze iz ovog ugovora ili su njegova tema primenjuje se ovo ograničenje odgovornosti u smislu sprečavanja naknada za direktnu, indirektnu, havarijsku, posledičnu, specijalnu, kaznenu, slučajnu ili bilo koju drugu štetu, bilo da je takav zahtev baziran na garanciji, ugovoru, uvredi (uključujući nemar) ili na drugi način (čak i ako je RSDFord.com obavešten o mogućnosti nastanka takvih šteta). Ovakvo ograničenje odgovornosti primenjuje se bilo da šteta proističe iz pravilnog i nepravilnog korišćenja RSDFord.com ili oslanjanja na RSDFord.com, zbog nemogućnosti da se koriste servisi RSDFord.com ili njihovog prekida, obustavljanja ili okončanja rada (uključujući i slučajeve gde je razlog za to treće lice). Ograničenje odgovornosti primenjuje se u smislu štete zbog drugih informacija, servisa, usluga, saveta ili proizvoda do kojih se došlo pomoću linkova ili reklama na RSDFord.com. Ograničenje odgovornosti takođe se odnosi na troškove nabavke ili zamene proizvoda i usluga, gubitak profita ili gubitak podataka, bez obzira na pravilno ili nepravilno funkcionisanje RSDFord.com. Takvo ograničenje odgovornosti  dalje se odnosi na sve informacije, usluge i proizvode koji se pojavljuju na RSDFord.com ili su na bilo koji način povezani sa RSDFord.com. Ni pod kojim uslovima RSDFord.com nije odgovoran za nepravilno funkcionisanje ili prekid rada servisa, prouzrokovanih direktno ili indirektno prirodnim silama, elementarnim nepogodama ili uzrocima koji su van razumne moći kontrole, u šta spadaju, između ostalog, i problemi u funkcionisanju Interneta, kvarovi na računarskoj opremi ili problemi sa njom, problemi u funkcionisanju telekomunikacione opreme ili neke druge vrste uređaja ili opreme, nestanci struje, štrajkovi, obustave rada, neredi, ustanci, revolucije, građanski nemiri, nestašice sadržaja ili manjak radne snage, požari, poplave, oluje, eksplozije, sve vrste prirodnih nepogoda, ratna razaranja, delovanje Vlade, naredbe domaćih i međunarodnih sudova, nekooperativnost trećih lica i problemi sa grejanjem, osvetljenjem i klimatizacijom.

Zaštita intelektualne svojine

RSDFord.com prepoznaje da je u današnjem povezanom svetu pitanje zaštite intelektualne svojine veoma kompleksno i prema njemu se postavljamo ozbiljno i odgovorno. Ukoliko je na RSDFord.com bilo gde neovlašćeno postavljen bilo kakav sadržaj koji predstavlja Vašu intelektualnu svojinu, molimo Vas da nas kontaktirate. Pošaljite nam tačan opis spornog sadržaja, link ka stranici na kojoj se on nalazi i dokaz Vašeg vlasništva nad njim i uklonićemo ga u najkraćem mogućem roku i obavestiti Vas o tome pisanim putem.

Informacije o korisnicima

RSDFord.com ne prikuplja Vaše lične podatke kao što su ime, adresa, broj telefona ili e-mail. Sajt dolazi do određenih tehničkih informacija Vaše posete: koju platformu koristite (Mac OS X, Windows, iOS, Android, itd.), koji browser (Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari, Internet Explorer, itd.), iz koje zemlje i kog grada pristupate sajtu i slično. Taj tip podataka se prikuplja u statističke svrhe i na osnovu njih naši oglašivači procenjuju efektivnost svoje oglasne kampanje, a RSDFord.com planira dalji razvoj sajta. U određenim slučajevima, Vi možete dobrovoljno dati neke podatke o sebi popunjavanjem forme za klijente ili nekom sličnom formom na našem sajtu. RSDFord.com tada takođe prikuplja ove informacije isključivo za svoje potrebe i potrebe svog razvojnog tima.

Prikupljanje podataka

Kao i većina drugih sajtova na Internetu, RSDFord.com koristi tzv. “kolačiće” (eng. cookies) kako bi unapredio kvalitet Vašeg iskustva interakcije sa sajtom. RSDFord.com nikako ne može da iskoristi ove “kolačiće” da bi Vas lično identifovao. Prvi put kada posetite RSDFord.com, dodeljujemo Vam jedinstveni identifikacioni broj koji se nalazi u cookie fajlu na Vašem računaru. Taj broj sajtu pomaže da odredi koji sadržaji bi mogli da Vas interesuju, nakon čega se oni prikazuje na za to predviđenim mestima. Iako verujemo da “kolačići” unapređuju Vašu upotrebu sajta ograničavajući učestalost pojavljivanja jednog te istog sadržaja i isporučujući Vam interesantniji sadržaj, oni nisu neophodni da bi RSDFord.com funkcionisao. Ukoliko ne želite da koristite prednosti “kolačića”, jednostavnom procedurom ih možete ručno obrisati. Za više informacija, molimo Vas da konsultujete prateću dokumentaciju svog web browsera.

Razne odredbe

Ovi uslovi korišćenja čine kompletan ugovor između RSDFord.com i svih njegovih posetilaca i nadomešta i zamenjuje sve prethodne ugovore, pismene ili usmene, koji se tiču iste tematike. Bilo kakva odstupanja od odredaba ugovora biće efektivna samo ukoliko su načinjena pismeno od strane RSDFord.com

Ukoliko imate bilo kakva dodatna pitanja iz domena zaštite privatnosti posetilaca našeg sajta, molimo Vas da nas kontaktirate preko kontakt forme.