RSD Ford

Nova 9. br. 25,
Pinosava, Beograd 11226, Srbija

+381.(0)11.390.72.56 +381.(0)63.805.64.22

Trap

Podešavanjem trapa na fabričke predviđene mere postiže se stabilnost vozila i racionalna potrošnja guma kao i goriva.
Preporuka je da se trap centrira najmanje jednom godišnje . Potrebno je i izvršiti pregled trapa i otkloniti eventualne kvarove pre centriranja.
Centriranje trapa se preporučuje nakon bilo kakvih radova na trapu kao što su: zamena opruga, amortizera, spona, oscilirajućih ramena, letve volana…
Nepravilna geometrija utiče na ponašanje vozila u vožnji:
•    smanjena stabilnost vozila
•    loše upravljanje
•    proklizavanje pri kočenju
•    ponašanje na putu
•    neravnomerno trošenje guma
•    lupkanje na prednjem ili zadnjem trapu
•    škripanje guma u krivinama čak i pri malim brzinama
Podešenost trapa je neophodna kako zbog vaše sigurnosti, udobnosti vožnje, tako i zbog trajnosti pneumatika.