RSD Ford

Nova 9. br. 25,
Pinosava, Beograd 11226, Srbija

+381.(0)11.390.72.56 +381.(0)63.805.64.22

Reprogramiranje softvera

Vremenom je elektronika toliko napredovala da je danas prosto nemoguće zamisliti automobil bez gomile računara. Moderni računari sadrže manje-više kompleksne softvere koji upravljaju ili kontrolišu razne funkcije automobila. Jedan od glavnih je računar motora, poznatiji pod nazivom ECU (Engine Control Unit), koji sadrži veoma-veoma kompleksan softver zadužen za kontrolu i upravljanje kompletnog rada motora.
Kroz softver se mogu izmedju ostalog saznati informacije o vozilu i podržanim sistemima, testiranje i aktiviranje svih funkcija podržanih u vozilu, automatsko testiranje svih kompjutera u vozilu, reprogramiranje centrale, test vazdušnih jastuka, skeniranje grešaka na sistemima (OBD test), itd.  Posedujemo uređaj koji koristi ovlašćeni servis te sa njim možete raditi dijagnostiku , programirati centrale , raditi prilagođenja , kodirati dizne čitati sve stalne i trenutne grešaka sa kompletnim opisom grešaka (program podržava štampanje i kopiranje greške da bi se klijentima mogao opisati problem), a  takodje omogućava brisanje svih grešaka prijavljenih u memoriju vozila tj cetnralne jedinice , kao i veliki broj adaptiranja i programiranja na primer - kodiranje novo montiranog računara vozila, kodiranje injektora itd...