RSD Ford

Nova 9. br. 25,
Pinosava, Beograd 11226, Srbija

+381.(0)11.390.72.56 +381.(0)63.805.64.22

Motor

Motor se gasi – Ako se motor gasi na slobodnom hodu, mogući uzroci su: zapušena dizna za prazan hod, nepravilno podešena smesa za rad motora na praznom hodu, ulaz vazduha na spoju karburatora i odstojnika na usisnom sistemu, loš kontakt na spojevima električnih instalacija za paljenje smeše ili vlaga na provodnicima električne instalacije, prljave ili zamašćene svećice ili preveliki zazor na elektrodama svećica.


Motor isprekidano radi – Ako motor isprekidano radi pri većem broju obrtaja, mogući uzroci su: zapušena glavna dizna za dovod goriva u karburatoru, loš kontakt na spojevima električnih instalacija za paljenje smeše goriva, neispravan indukcioni kalem-bobina ili kondenzator, neispravna, prljava ili zamašćena svećica ili prevelik zazor na elektrodama, neispravna membrana pumpe za gorivo.


Motor se pregrejava – Mogući uzroci su: olabavljen ili pokidan kaiš koji pokreće ventilator, neispravan termoprekidač, neispravan elektromotor ventilatora, zaprljan ili zamašćen hladnjak, gubitak tečnosti u sistemu za hladjenje, neispravan termostat, nedovoljna količina ulja u motoru, nepodešeno ranije paljenje – predpaljenje.
Motor troši vise goriva – Najčešči uzroci povećane potrošnje goriva su: prljav uložak prečistača za vazduh, gorivo na spojevima curi, zaprljana, istrošena platinska dugmad ili nepravilno podešen zazor platinskih dugmadi, zaprljane ili neispravne svećice, nepodešen karburator, spojnica proklizava.


Višak potrošnje goriva odredjuje se u odnosu na fabrički deklarisane vrednosti za svaki automobil posebno. Ako automobil troši više goriva od propisanog, treba proveriti uložak prečistača za vazduh. Ako je prljav, zavisno od toga da li je papirni ili metalni, treba ga zameniti ili produvati pumpom ili kompresorom, odnosno oprati četkicom u benzinu ako je prečistač metalni. Papirni uložak prečistača za vazduh menja se na svakih 10.000 predjenih kilometara.

Motor troši više ulja – Najčešće motor više ulja troši u sledećim slučajevima: kad ulje curi i kad su istroseni klipni prstenovi – karike. Uzrok gubitka ulja su dotrajali ili loše pritegnuti odstojnici (dihtunzi) izmedju bloka i glave motora, poklopca ventila, kartera i bloka motora, kao i zavrtnja za ispuštanje ulja iz kartera motora. Ukoliko se ustanovi da na ovim mestima ulje vlaži, nije zabrinjavajuce, ali ako curi, potrebno je dotegnuti elemente izmedju kojih ulje curi.