RSD Ford

Nova 9. br. 25,
Pinosava, Beograd 11226, Srbija

+381.(0)11.390.72.56 +381.(0)63.805.64.22

Menjač

Menjač ili menjački prenosnik je element sistema za prenos snage motornih vozila, kojim se vrši prilagođavanje parametara snage (obrtnog momenta i ugaone brzine — broja obrtaja motora) trenutnim uslovima kretanja vozila, tj. uslovima puta.
Menjači se dele na menjače sa:
•    nepokretnim osama vratila (manuelni, tj. ručni menjači) i
•    one sa pokretnim osama vratila (obično su to automatski menjači).
Postoje još i poluautomatski menjači koji se izvode kao menjači sa nepokretnim osama vratila, ali u kombinaciji sa višelamelastom spojnicom (DSG menjač).
Menjači sa nepokretnim osama vratila se, u zavisnosti od koncepcije gradnje vozila, dele na:
•    menjače sa dva vozila koja imaju poprečno postavljen motor u odnosu na uzdužnu osu vozila i imaju pogon na prednje točkove i
•    tri vratila koji ugrađuju na vozila koja imaju motor postavljen u osi vozila i mogu imati prednji ili zadnji pogon, a ponekad i pogon na svim točkovima (4x4).