RSD Ford

Nova 9. br. 25,
Pinosava, Beograd 11226, Srbija

+381.(0)11.390.72.56 +381.(0)63.805.64.22

Kalibracija računara

Kalibracija je skup operacija koje pod određenim uslovima uspostavljaju odnos između vrednosti koje pokazuje merni instrument ili vrednosti koje predstavlja materijalizovana mera ili referentni materijal ili vrednosti koje realizuje standard merenja. Svaki računar ima potrebe za održavanjem, servisiranjem i tehničkim pregledima, čak i ako se nije pokvario. Sa vremenom i korišćenjem karakteristike računara se degradiraju zbog starenja komponenti ili netačne upotrebe.
Ove vremenom izazvane promene umanjuju pouzdanost. Ovo naročito važi za složene elektronske jedinice  kod kojih merenje parametara može da bude međusobno povezano (međusobno zavisno) na potpuno nepredvidiv način. Iako se ove indukovane promene ne mogu izbeći, one mogu biti otkrivene na vreme, ispravljene ili prilagođene kako bi vozilo moglo da funkcioniše na ispravan način.