RSD Ford

Nova 9. br. 25,
Pinosava, Beograd 11226, Srbija

+381.(0)11.390.72.56 +381.(0)63.805.64.22

Anlaser

Elektropokretač motora automobila
Anlaser, elektropokretač ili elektrostarter je elektromotor namenjen za pokretanje motora sa unutrašnjim sagorevanjem.
Najčešće, anlaser pokreće motor preko zupčanika koji se nalazi na zamajcu. Da bi mu se produžio radni vek, nije stalno uzupčen sa zamajcem već se prilikom paljenja uzupčava pomoću bendiksa.
Anlaser (Anlasser) izmislio je Clyde J. Coleman 1899 godine, a prvi put je ugrađen u Kadilaku (Cadillac) 1911 godine.
Ovo Anlaser se tesko izgovara, zapliće se jezik, pa narod najčeće to izgovara kao Alnaser ili još lakše kao Anaser, a što ne treba zameriti jer je reč stranog porekla.

Domaći naziv je elektropokretač ili elektro starter.
NAJČESĆI KVAROVI:
Istrošene četkice
Istrošene biksne
Ne valja automat alnasera
Ne valja bendiks (zupčanik)
Zupčanik planetara (kod novih tipova alnasera)
Izgoreli rotor ili namotaji