RSD Ford

Nova 9. br. 25,
Pinosava, Beograd 11226, Srbija

+381.(0)11.390.72.56 +381.(0)63.805.64.22

Alternator

Funkcija alternatora je da proizvodi struju za potrošače na automobilu i da obavlja punjenje akumulatora. Generator naizmenične struje (ili alternator) ima induktivne navoje u kojima se stvara električna energija, na mirujućem prstenu, statoru. Usred statora se okreće rotor, okružen kandžastim polovima.
Rotor je elektromagnet s jednim navojem, koji se okreće, i čiji krajevi su priključeni na odvojene klizne prstene. Četkice na kliznim prstenima dovode električnu struju rotorskom namotaju. Pri tome se stvara magnenko polje sa severnim (N) i južnim (S) polom. Ako se sada magnetno polje pomera (u ovom slučaju okreće) pored induktivnog namotaja, u namotaju se stvara električni napon. Što je više magneta koji u određenom vremenu prolaze pored ovog namotaja (ovde pored više statorskih namotaja), veći je ostvaren napon. Ako je rotor više puta podeljen, učinak je jednak, kao da se okreće više magneta.
Medju ostalim, prednost alternatora je i u tome da nema kolektora kao kod dinama, koji uzrokuje probleme sa varničenjem. Pobudna struja koju kod alternatora dovode četkice na klizne prstene rotora je tako mala, da varničenje ne prouzrokuje probleme.

NAJČEŠĆI KVAROVI:

Klinasti kaiš labav ili pukao
Istrošene četkice reglera
Propali ležajevi
Izgorela ploča dioda
Izgoreli namotaji