RSD Ford

Nova 9. br. 25,
Pinosava, Beograd 11226, Srbija

+381.(0)11.390.72.56 +381.(0)63.805.64.22

Dijagnostika vozila

Naša firma je specijalizovana za dijagnostiku svih vrsta fordova. Nekada nije dovoljno samo utvrditi stanje na dijagnostičkom uređaju nego je potrebno detaljno analizirati problem i ponuditi adekvatno rešenje. U našem timu stručnjaka postoje ljudi specijalizovani za većinu problema koji se javljaju mimo dijagnostike. Dijagnostika uređaja svakako pomaže da se problem locira i da se pokuša uspešno rešiti.